• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.17/22-04-2024 privind privind aprobarea Ghidului Solicitantului si a comisiei de selectie si evaluare privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care isi desfasoara activitatea in comuna Bestepe si Activitatilor non profit de interes local.

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 22-04-2024 user:77
  » Proiect de hotărâre Nr.18/22-04-2024 privind privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 30986, comuna Bestepe, judetul Tulcea.

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 22-04-2024 user:77