• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Beştepe

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
38 08-07-2020 MAZARE ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/02-07-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 8 iulie 2020 Proiect iluminat public - 2020-07-10 -
37 08-07-2020 MAZARE ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/02-07-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 8 iulie 2020 majorare capital SC SERVICII - 2020-07-10 -
36 08-07-2020 MAZARE ION, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/02-07-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 8 iulie 2020 HCL rectificare buget 2020 - 2020-07-10 -
35 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Pentru modificare HCL nr. 8/ 30.01.2020 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE S.R.L. da 2020-05-29 -
34 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea da 2020-05-29 -
33 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind actualizarea blocurilor fizice, prin realocare, din Contractul de concesiune nr. 1092/8.05.2013, încheiat între UAT Beştepe şi Asociaţia crescătorilor de animale Beştepe da 2020-05-27 -
32 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Aprobarea indicatorilor de performanţă realizaţi anul 2019 de SC SERVICII PUBLICE BEŞTEPE SRL da 2020-05-29 -
31 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind aprobarea situaţiei financiare anuale şi repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. În anul 2019 da 2020-05-29 -
30 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind vânzarea prin licitatie publica a unui număr de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuințe proprietate personala da 2020-05-29 -
29 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Bestepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuinte proprietate personala da 2020-05-29 -
28 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Vânzarea prin prin licitaţie publică, a imobilelor - terenuri intravilan, situate în Tarla 98, A 2516 aparţinând domeniul privat al comunei Beştepe da 2020-05-29 -
27 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea da 2020-05-29 -
26 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Pentru modificarea art. 26 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bestepe- la Hotărârea Consiliului Local Bestepenr. 66/31.10.2019 da 2020-05-29 -
25 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind aprobarea cuantumului de burse scolare, acordate elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din comuna Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2019 -2020 da 2020-05-29 -
24 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 privind aprobarea scăderii din evidentele fiscale a unor creanțe pentru contribuabili, persoane fizice, din comuna Beștepe, județul Tulcea da 2020-05-29 -
23 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG173300961/ 02.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720AN00021623800406/ 25.08.2017 da 2020-05-29 -
22 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2020 da 2020-05-29 -
21 27-05-2020 MAZARE ION, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/21-05-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta ordinara, din data de 27 mai 2020 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-05-29 -
20 09-04-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 3/07-04-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 9 aprilie 2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Bestepe da 2020-04-16 -
19 09-04-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 3/07-04-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 9 aprilie 2020 Privind incetarea Contractului de concesiune nr. 34 din 12.07.2017, pentru terenul în suprafaţă de 2.171 mp, situat în intravilanul localitatii Balteni de Sus, comuna Bestepe, judetul Tulcea da 2020-04-16 -
18 09-04-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 3/07-04-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 9 aprilie 2020 Privind inregistrarea comunei Bestepe in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line da 2020-04-16 -
17 09-04-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 3/07-04-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta extraordinara, din data de 9 aprilie 2020 Privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Bestepe, județul Tulcea, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate da 2020-04-16 -
16 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe da 2020-02-24 -
15 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind revocarea parțiala a HCL nr. 70/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 da 2020-02-24
14 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2019 da 2020-02-24 -
13 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe da 2020-02-24 -
12 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020 da 2020-02-24 -
11 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea recunoasterii limitelor administrativ - teritoriale dintre UAT Bestepe si UAT Nufaru da 2020-02-04 -
10 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea da 2020-02-04 -
9 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind delegarea gestiunii către S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL , a sistemului de alimentare cu apa în localitatea Băltenii de Jos da 2020-02-04 -
8 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 da 2020-02-04 -
7 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 da 2020-02-04 -
6 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a Registrului agricol da 2020-02-04 -
5 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan conform PUZ, aprobat prin HCL nr. 55/31.08.2010 da 2020-02-04 -
4 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan în suprafața totala de 200 mp, da 2020-02-04 -
3 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 de aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Beștepe da 2020-02-04 -
2 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Beștepe , județul Tulcea da 2020-02-04 -
1 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2020 – 2021, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea da 2020-02-04 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină