• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Beştepe

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
11 15-02-2024 HAGIU STELIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/07-02-2024 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședință ordinară. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2024, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL da - -
10 15-02-2024 HAGIU STELIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/07-02-2024 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședință ordinară. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2024 da - -
9 15-02-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 27/07-02-2024 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședință ordinară. privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 da - -
8 15-02-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari Privind alegerea președintelui de ședință al CLB. da - -
7 15-02-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Bestepe da - -
6 25-01-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari Privind aprobarea actului aditional nr.4 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. da - -
5 25-01-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari privind modificarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă pentru întreaga arie de operare, practicat de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. judeţul Tulcea da - -
4 25-01-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari privind aprobarea modificării taxei de salubrizare cuprinsă în Taxe speciale din Anexa 8 a HCL nr.75 din 14.12.2023, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 da - -
3 25-01-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari privind actualizarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea. da - -
2 25-01-2024 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/17-01-2024 privind diminuarea salarii funcționatri publici, personal contractual și demnitari privind aprobarea Raportului activitate desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav Pentru semestrul II al anului 2023 da - -
1 12-01-2024 PAVEL DANIEL, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/12-01-2024 convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta deîndată, din data de 12 ianuarie 2024 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta de de îndata, din data de 12 ianuarie 2024 da - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină