• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Registrul hotărârilor consiliul local Beştepe

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
16 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe da 2020-02-24 -
15 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind revocarea parțiala a HCL nr. 70/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 da 2020-02-24
14 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2019 da 2020-02-24 -
13 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe da 2020-02-24 -
12 20-02-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/13-02-2020 Privind convocarea Consiliului local Bestepe in sedinta ordinara, din data de 20 februarie 2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020 da 2020-02-24 -
11 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea recunoasterii limitelor administrativ - teritoriale dintre UAT Bestepe si UAT Nufaru da 2020-02-04 -
10 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea da 2020-02-04 -
9 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind delegarea gestiunii către S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL , a sistemului de alimentare cu apa în localitatea Băltenii de Jos da 2020-02-04 -
8 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 da 2020-02-04 -
7 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 da 2020-02-04 -
6 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a Registrului agricol da 2020-02-04 -
5 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan conform PUZ, aprobat prin HCL nr. 55/31.08.2010 da 2020-02-04 -
4 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan în suprafața totala de 200 mp, da 2020-02-04 -
3 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 de aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Beștepe da 2020-02-04 -
2 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Beștepe , județul Tulcea da 2020-02-04 -
1 30-01-2020 VĂDUVA NICOLAE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 1/15-01-2020 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in sedința ordinara, din data de 30 ianuarie 2020 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2020 – 2021, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea da 2020-02-04 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină