• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Beştepe

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
7 25-02-2021 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/18-02-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședință ordinară în data de 25.02.2021. Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat, pentru anul fiscal 2021, de Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița. da 2021-03-04 -
6 25-02-2021 PAVEL DANIEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 16/18-02-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședință ordinară în data de 25.02.2021. privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2020 - 2021-03-04
5 28-01-2021 MOCANU CARMEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 7/21-01-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședința ordinară în data de 28.01.2020 Privind aprobarea utilizarii excedentului din anul anterior, la sectiunea A, ca sursa de finatare a sectiunii de dezvoltare, in anul curent - 2021-02-10 -
4 28-01-2021 MOCANU CARMEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 7/21-01-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședința ordinară în data de 28.01.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Beștepe - 2021-02-10 -
3 28-01-2021 MOCANU CARMEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 7/21-01-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședința ordinară în data de 28.01.2020 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beștepe, județul Tulcea - 2021-02-10
2 28-01-2021 MOCANU CARMEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 7/21-01-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședința ordinară în data de 28.01.2020 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2021 – 2022, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea - 2021-02-10 -
1 28-01-2021 MOCANU CARMEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 7/21-01-2021 Privind convocarea Consiliului Local Beștepe în ședința ordinară în data de 28.01.2020 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asisțentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020 - 2021-02-10
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină