Primar, ȚIPIRIGAN DUMITRU

ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar

ȚIPIRIGAN DUMITRU
primarul comunei Beştepe

Studii: maistru mecanic; Şcoală de maiştri; 
Formaţiunea politică: PSD

Primar la al 5-lea mandat (vârsta: 67 de ani)

Şedinţe publice

Şedinţă ordinară în data de 26-06-2024 la ora 14:00
Anunţul cu ordinea de zi
21-06-2024 user:77


>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
ANUNȚ PUBLICITAR
1.     SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL 
2.  Având sediul social în localitatea Bestepe 
Str. Tulcei Nr.76 Judeţul Tulcea tel 0240545334, .fax0240545334 
 
3.     Anunţă depunerea la ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI “DELTA DUNĂRII” A CERERII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU PENTRU „ ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA BESTEPE SI SISTEM DE CANALIZARE IN LOCALITATEA BESTEPE , JUDETUL TULCEA”  amplasat în localitatea Bestepe , comuna Bestepe , judetul Tulcea , în scopul desfăşurării activităţilor de :
 
COD CAEN 3600- Captare , tratare si distributia apei 
COD CAEN 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate 
 
4.     Pentru protecţia mediului se iau următoarele măsuri:
Ø Respectarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea şi modificarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a legii nr. 82/1993 privind constituirea RBDD, toate cu completările şi modificările ulterioare;
Ø Gestiunea  ecologica a deseurilor, conform prevederilor din HG nr.856/2002.
Ø ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATII BESTEPE , JUDETUL TULCEA 
Ø EVACUAREA  APELOR  UZATE DIN LOCALITATEA BESTEPE , JUDETUL TULCEA 
5.     Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, telefon 0240518924, 0240518925, fax. 0240518975.
6.     Documentaţia se poate consulta la sediul ARBDD Tulcea în ZILELE DE LUNI-JOI între orele 8.30 – 16.00 SI VINERI INTRE 8.30-13.30.
 
Contestaţiile, sugestiile, propunerile se primesc în scris sub semnătură şi cu date de identificare la sediul ARBDD Tulcea în termen de 20 zile lucratoare de la data apariţiei anunţului publicitar.
                                                          BENEFICIAR,    
                                      SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL 
data: 21-06-2024   utilizator: 77
ANUNȚ CADASTRU
   Unitatea administrativ-teritorială BESTEPE, din județul Tulcea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 8, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   Data de început a afișării: 25.06.2024

   Data de sfârșit a afișării: 24.08.2024

   Adresa locului afișării publice – sediul Primariei Comunei Bestepe , judetul Tulcea 

   Repere pentru identificarea locației – str. Tulcei , nr. 76 , loc. Bestepe , judetul Tulcea 

   Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

   Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.data: 19-06-2024   utilizator: 77
Avertizări de caniculă

Ținând cont de temperaturile ridicate ce se vor înregistra pe teritoriul României în următoarele zile, îndemnăm atât persoanele încadrate în grupurile vulnerabile (persoane cu boli cronice, adulți în vârstă, sugari și copii mici,) cât și populața generală, să respecte următoarele recomandări:

?        Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18;

?        Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

?        Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete.v

?      În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute;

?  Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

?    Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase);

?      Consumaţi fructe şi legume proaspete ce au un conținut ridicat de apă, precum, pepenele galben, roşu, prunele, castraveţii și roşiile;

?        Reglați aparatul de aer condiţionat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

?        Nu utilizați ventilatoare dacă temperatura aerului depăşeşte 32 de grade Celsius;

?        Ţineţi ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;

?    Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, construcții, etc.).

https://insp.gov.ro/2024/06/19/avertizari-de-canicula-2/
data: 19-06-2024   utilizator: 1
ANUNȚ PUBLIC
Privind depunerea solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ” Capacități de producere a energiei din surse regenerabile de energie pentru consum propriu comuna Beștepe, județul Tulcea” .

anunt solicitare acord mediu.jpg
anunt solicitare acord mediu.jpg  data: 17-06-2024   utilizator: 77  
Rezultate alegeri (surse neoficiale)
Fotografierea sau filmarea Buletinului de vot este INTERZISĂ !!!
ATENȚIE fotografierea sau filmarea Buletinului de vot prin orice mijloace este INTERZISĂ și constituie contravenție !!! 
data: 06-06-2024   utilizator: 1
Anunţ licitaţie publica pentru concesionare
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului  care urmează să fie concesionat: 1 lot teren intravilan,in suprafata de 119 mp, situat in localitatea Bestepe, nr FN, comuna Bestepe, judetul Tulcea, Tarla 60, Parcela P 1584/2,numar cadastral 38700 mp, apartinand domeniului privat al comunei Bestepe. Concesiunea se face conform caietului de sarcini, HCL comuna Bestepe, 30/30.05.2024 in temeiul legal O.U.G. 57/03.07.2019;


anunt concesionare teren 119 mp, nr cad 38700, T60, P1584 2.doc  (43,00 KB)  data: 04-06-2024   utilizator: 77  
PRIMĂRIA BEȘTEPE
RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI  PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL
Ținând cont  de art.11 si 12 din Ordinul nr.2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului  si de urbanism;
  Ca urmare a adresei nr.2935/14.05.2024 înaintata de către d-nul Niculache Gheorghe înregistrată la Primaria comunei Bestepe, prin care a informat publicul cu privire  la intenția  de aprobare a Planului Urbanistic Zonal   :”CONSTRUIRE CASUTE DE VACANTA, FOISOR, PISCINE SI IMPREJMUIRE  “ – cu amplasamentul  in F.12 intravilanul localității Băltenii de Sus, comuna Bestepe, județul Tulcea, T.30,Parcela  314, LOT:20,21,22,23,24,25,26,27.
   Acest demers s-a făcut prin afișare  la sediul Primăriei Bestepe , conform Ordinului 2701/2010 si cuprinde adresa de înaintare, panou de afișare , planșe cu încadrarea cadastrala a terenurilor afectate de investiție , precum si a terenurilor vecine, conform art.35 din Regulamentul de informare si consultare a publicului.
    Ținând cont, ca in perioada 15.05.2024-29.05.2024 nu s-au primit observații sau rezerve din partea publicului, pe parcursul procesului de informare si consultare , avizam favorabil , conform Regulamentului de informare si consultarea publicului,planul urbanistic zonal mai sus menționat a cărui beneficiar  este d-nul  Niculache Gheorghe.   
data: 31-05-2024   utilizator: 77
PRIMARIA BESTEPE
Descriere proiect:INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR,IN COMUNA BESTEPE ,JUDETUL TULCEA
Nr.autorizatie:3/33/2764 din 29.04.2024
-a fost obtinut Avizul  Directiei Judetene pentru Cultura Tulcea
-a fost obtinut Avizul Agentiei de Protectie a Mediului Tulcea
-a fost obtinut Avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
-a fost obtinut Avizul Directia de Sanatate Publica

plan situatie cav.pdf  (1,06 MB)  data: 27-05-2024   utilizator: 77  
Informare privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale
model cerere pentru exercitare vot cu urna speciala.pdf  (48,76 KB)  data: 27-05-2024   utilizator: 1  
hotarare privind URNA SPECIALA.pdf  (570,81 KB)  data: 27-05-2024   utilizator: 1  
Buletine de avertizare - AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ OFICIUL FITOSANITAR TULCEA
Boli la orz.pdf  (608,20 KB)  data: 26-05-2024   utilizator: 1  
Boli la grau.pdf  (613,91 KB)  data: 26-05-2024   utilizator: 1  
Boli la mar.pdf  (646,13 KB)  data: 26-05-2024   utilizator: 1  
Daunatorii culturilor de paioase.pdf  (627,10 KB)  data: 26-05-2024   utilizator: 1  
Informare cu privire la unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide
Informare cu privire la protectia familiilor de albine.pdf  (198,77 KB)  data: 13-05-2024   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate