Strategia de dezvoltare

 
Strategia de dezvoltare locală comuna Beştepe 2012-2020
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Beștepe constituie cadrul ce va orienta dezvoltarea deplină în următorii ani, în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. Strategia este un instrument care ghidează și integrează eforturile de dezvoltare locală ale întregii comunități. Astfel, participarea și cooperarea tuturor cetățenilor sectoarelor public, privat și social, a actorilor locali și formatorilor de opinie sunt esențiale pentru o punere în practică de succes. În elaborarea documentului s-a pornit de la elemente specifice comunei Beștepe, de la datele demografice, infrastructură, economie, amenajarea teritoriului, mediu, precum și o analiză detaliată a felului în care comunitatea locală dorește să se dezvolte. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru o viaţă plină de satisfacţii. Țipirigan Dumitru, primarul al comunei Beştepe