• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
16 25-03-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri si teren cu 50% datorat pentru anul fiscal 2021, de SC STEMIH AGREMENT CENTER SRL , proprietar al imobilului Pensiunea Carasuhat - -   - -
15 25-03-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea reducerii impozitului pe clădirii și teren cu 50% datorat pentru anul fiscal 2021, de domnul Popescu Eliade Florentin , proprietar al imobilului Resort Hotel Wels - -   - -
14 25-03-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scăderii creanțelor fiscale, reprezentând impozit pe clădiri aparținând debitoarei COOPCONSUM MAHMUDIA - -   - -
13 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2021 - -   - -
12 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea organigramei, stat de funcții, număr de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Beștepe - -   - -
11 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 8 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate în tarlaua 30, parcela 314 ,în vederea construirii de locuințe proprietate personala - -   - -
10 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a terenului intravilan situat în localitatea Băltenii de Sus, str. Laguna Verde f.n., Tarla 29, Parcela 312, în suprafața de 1300 mp, pentru AMPLASARE BAZA NAUTICA - -   - -
9 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri datorat, pentru anul fiscal 2021, de Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita - -   - -
8 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea contului de execuție al bugetului la data de 31 decembrie 2020 - -   - -
7 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea organigramei, stat de funcții, număr de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Beștepe - -   - -
6 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Beștepe - -   - -
5 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea functionarii retelei scolare, pentru anul scolar 2021 – 2022, Scolii Gimnaziale Bestepe, Judetul Tulcea - -   - -
4 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020 - -   - -
3 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 8 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate în tarlaua 30, parcela 314 ,în vederea construirii de locuințe proprietate personala - -   - -
2 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beștepe, județul Tulcea - -   - -
1 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat, pentru anul fiscal 2021, de Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină