>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA BEŞTEPE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Serviciul asistență socială
pe(1,0) ce(5,7)
 
Biroul implementare proiecte cu finanțare externă
ce(1,5)
 
Compartimentul urbanism
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice
pe(4,1)
 
Compartimentul buget,finanțe,contabilitate
pe(4,0)
 
Compartimentul deservire
ce(2,0)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 25/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 10, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 8, vacante 12)
 
TOTAL  posturi:  34 (ocupate 21, vacante 13)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI BEŞTEPE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 25/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ȚIPIRIGAN DUMITRU    
2 viceprimar                     IFRIM MARIUS CRISTINEL    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         POH GABRIELA FLORENTINA  
Birou implementare proiecte cu finanțare externă
4       referent 1a SSD ȚÎRDEA ELENA VIORICA  
5       referent 1a SSD vacant    
6       referent 1a SSD vacant    
7       referent 1a SSD vacant    
8       referent 1a SSD vacant    
9       referent 1a SSD vacant    
Compartiment buget,finanțe,contabilitate
10       consilier expert inspector I principal S ANDRIOL IULIANA  
11       consilier expert inspector I superior S CHITIC CATALINA  
12       consilier expert inspector I superior S TIMOFTE MIRELA  
13       referent III superior M ȚIPIRIGAN MARIA  
Compartiment urbanism
14       consilier expert inspector I superior S GRIGORAȘ GHERGHINA  
Compartiment deservire
15       muncitor calificat M HAGIU TOADER  
16       guard G CHIRIAC IONICA  
Serviciu asistență socială
17       consilier expert inspector I superior S MUNTEANU MONICA DOINA  
18       asistent personal 1 G ANDONE ELENA  
19       asistent personal 1 G NECULESCU LILIANA  
20       asistent personal 1 G RADU DOINA  
21       asistent personal 1 G SIDOR MARINELA  
22       asistent personal 1 G VADUVA IORDANA  
23       asistent personal 1 G vacant    
24       asistent personal 1 G vacant    
25       îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 G vacant    
26       îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 G vacant    
27       îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 G vacant    
28       îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 G vacant    
29       îngrijitor bătrâni la domiciliu 1 G vacant    
Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice
30       consilier expert inspector I superior S HAGIU RODICA  
31       consilier expert inspector I superior S PAVEL LILIANA  
32       referent III principal M MACAVEI FANICA  
33       referent III superior M PINTILI TOADER  
34       jurist consult I superior SSD vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 12
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 11
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 20
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 20
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 34
ȚIPIRIGAN DUMITRU
primar

      LS