>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA BEŞTEPE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul servicii publice Beştepe
cc(2,0) ce(2,0)
 
Serviciul asistență socială
pe(1,0) ce(8,0)
 
Biroul implementare proiecte cu finanțare externă
ce(0,5)
 
Compartimentul urbanism,relații cu publicul
pe(1,0)
 
     
         
     
 
Serviciul voluntar al situațiilor de urgența
cc(0,1) ce(0,1)
 
Compartimentul administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice
pe(5,1)
 
Compartimentul buget,finanțe,contabilitate
pe(4,0)
 
Compartimentul deservire
ce(1,1)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-04-23): Anexa 1 la HCL 19/2023

Organigrama serviciului servicii publice Beştepe
ultima publicare (2022-10-11): Anexa 1 la HCL 24/2017

Organigrama serviciului voluntar al situațiilor de urgența
ultima publicare (2023-04-23): Anexa 1 la HCL 24/2018

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 11, vacante 1)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 2, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 11, vacante 7)
 
TOTAL  posturi:  36 (ocupate 27, vacante 9)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI BEŞTEPE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 19/2023
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ȚIPIRIGAN DUMITRU    
2 viceprimar                     MOCANU CARMEN-LUIZA    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         POH GABRIELA FLORENTINA  
Birou implementare proiecte cu finanțare externă
4       referent 1a SSD vacant    
5       referent 1a SSD vacant    
6       referent 1a SSD vacant    
7       referent 1a SSD vacant    
8       referent 1a SSD vacant    
Compartiment buget,finanțe,contabilitate
9       consilier expert inspector I superior S ANDRIOL IULIANA  
10       consilier expert inspector I superior S CHITIC CATALINA  
11       consilier expert inspector I superior S TIMOFTE MIRELA  
12       referent specialitate II asistent SSD ȚÎRDEA ELENA VIORICA 3  
Compartiment urbanism,relații cu publicul
13       consilier expert inspector I superior S GRIGORAȘ GHERGHINA  
Compartiment deservire
14       guard G CHIRIAC IONICA  
15       muncitor calificat 1 M vacant    
Serviciu asistență socială
16       asistent personal 1 G BATOG IONELA  
17       asistent personal 1 G NECULESCU LILIANA  
18       asistent personal 1 G SIDOR MARINELA  
19       asistent personal 1 G TOADER MARIANA  
20       asistent personal 1 G VADUVA IORDANA  
21       asistent personal 1 G ANDONE ELENA 1  
22       asistent personal 1 G TIMOFTE MIHAI 1  
23       asistent medical comunitar PL BARAGHIN LAURA 4  
24       inspector I superior M MUNTEANU MONICA DOINA 4  
Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice
25       consilier expert inspector I superior S HAGIU RODICA  
26       consilier expert inspector I superior S PAVEL LILIANA  
27       referent III superior M MACAVEI FANICA  
28       referent III superior M PINTILI TOADER  
29       consilier 1 asistent I asistent S HAGIU GHINA 1  
30       inspector I superior M vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 13
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 12
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 15
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 15
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 30
ȚIPIRIGAN DUMITRU
primar

      LS