• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
44 18-10-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de lucrări, pentru obiectivul de investiții,,Modernizare drumuri în comuna Beștepe, județul Tulcea’’conform OG nr. 15/2021 - -   - -
43 29-09-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Beştepe, judeţul Tulcea, Lista obiectivelor de investiţii, Bugetul creditelor interne şi Lista obiectivelor de investiţii finanţate din credite interne, pentru anul 2021. da 2021-09-29  
42 10-09-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garanțiilor locale la nivelul UAT comuna Bestepe da 2021-09-10   -
41 10-09-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea , Lista obiectivelor de investiții, Bugetul creditelor interne si Lista obiectivelor de investitii finantate din credite interne,pentru anul 2021 da 2021-09-10  
40 10-09-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea transferului din sursa E a sumei de 253.449,03 lei, reprezentand excedent din anii anteriori in sursa A, a bugetului local al comunei Bestepe pe anul 2021 da 2021-09-10   -
39 10-09-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind modificarea si completarea organigramei, stat de funcții, ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bestepe da 2021-09-10  
38 10-09-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acțiune al comunei Bestepe, pe timpul iernii 2021 – 2022 da 2021-09-10  
37 27-08-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind Raportul cu activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021. da 2021-08-27   -
36 27-08-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind modificarea și completarea organigramei, stat de funcții, ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Beștepe. da 2021-08-27  
35 27-08-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind atribuirea în folosința gratuita a terenului intravilan în suprafața de 1000 mp. d-nei M. I., în vederea construirii în mediu rural a unei locuințe proprietate personala - -   - -
34 27-08-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind atribuirea în folosința gratuita a terenului intravilan în suprafața de 1000 mp d-nei C. V - E, în vederea construirii în mediu rural a unei locuințe proprietate personală. - -   - -
33 27-08-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind conferirea titlului de CETATEA DE ONOARE a comunei Beștepe, județul Tulcea, veteranului de război S. P. - -   - -
32 27-08-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al Comunei Bestepe da 2021-08-27   -
31 23-07-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul de investiții, “CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE” în comuna Beștepe, județul Tulcea da 2021-07-23  
30 23-07-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind punerea la dispoziție Comisiei de Fond Funciar Beștepe a suprafeței de 2,1390 ha, teren categoria arabil, aflat în proprietatea privată a comunei Beștepe. - -   - -
29 24-06-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea lucrarilor de decolmatare a canalului HC 391,in vederea protejării islazului comunal, aflat în vecinătatea canalului și a digului de apărare CD 313 da 2021-06-24  
28 24-06-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2021-06-24  
27 24-06-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ,,Modernizare străzi în localitățile Beștepe și Băltenii de Sus’’ , ca urmare a contractării si a aplicabilitații prevederilor OUG nr. 114/2018 da 2021-06-24   -
26 24-06-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Inființare rețea de canalizare si stație de epurare in localitatea Bestepe si Extindere sursa de apa in comuna Bestepe” , ca urmare a contractării si a aplicabilitatii prevederilor OUG nr. 114/2018judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2021 da 2021-06-24   -
25 24-06-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 2.000.000 lei, in vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana da 2021-06-24   -
24 24-06-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Beștepe, da 2021-06-24  
23 21-05-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care își desfășoară activitatea în comuna Beștepe - -   - -
22 21-05-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanță realizați în anul 2020 d SC SERVICII PUBLICE S.R.L. - -   - -
21 21-05-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea situației financiare anuale și repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE S.R.L. în anul 2020 - -   - -
20 22-04-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, aferent anului 2021, al SC SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL - -   - -
19 22-04-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe, județul Tulcea, pentru anul 2021 - -   - -
18 22-04-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Beștepe, județul Tulcea și Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 - -   - -
17 22-04-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind alegerea președintelui de ședință - -   - -
16 25-03-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri si teren cu 50% datorat pentru anul fiscal 2021, de SC STEMIH AGREMENT CENTER SRL , proprietar al imobilului Pensiunea Carasuhat - -   - -
15 25-03-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea reducerii impozitului pe clădirii și teren cu 50% datorat pentru anul fiscal 2021, de domnul Popescu Eliade Florentin , proprietar al imobilului Resort Hotel Wels - -   - -
14 25-03-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scăderii creanțelor fiscale, reprezentând impozit pe clădiri aparținând debitoarei COOPCONSUM MAHMUDIA - -   - -
13 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2021 - -   - -
12 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea organigramei, stat de funcții, număr de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Beștepe - -   - -
11 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 8 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate în tarlaua 30, parcela 314 ,în vederea construirii de locuințe proprietate personala - -   - -
10 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a terenului intravilan situat în localitatea Băltenii de Sus, str. Laguna Verde f.n., Tarla 29, Parcela 312, în suprafața de 1300 mp, pentru AMPLASARE BAZA NAUTICA - -   - -
9 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri datorat, pentru anul fiscal 2021, de Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita - -   - -
8 25-02-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea contului de execuție al bugetului la data de 31 decembrie 2020 - -   - -
7 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea organigramei, stat de funcții, număr de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Beștepe - -   - -
6 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Beștepe - -   - -
5 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea functionarii retelei scolare, pentru anul scolar 2021 – 2022, Scolii Gimnaziale Bestepe, Judetul Tulcea - -   - -
4 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020 - -   - -
3 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 8 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate în tarlaua 30, parcela 314 ,în vederea construirii de locuințe proprietate personala - -   - -
2 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beștepe, județul Tulcea - -   - -
1 22-01-2021 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat, pentru anul fiscal 2021, de Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină