• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
31 20-06-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024. da 2024-06-20  
30 20-06-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Bestepe. da 2024-06-20  
29 20-06-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea Nomenclatorului stradal al satului Bestepe, resedinta de comuna si al satelor componente, Baltenii de Sus si Baltenii de Jos, al comunei Bestepe da 2024-06-20   -
28 20-06-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind declararea de utilitate publica de interes local a lucrarilor de constructie si teren, aferenta obiectivului de investitii ”RETEA CANALIZARE , STATIE DE EPURARE SI SURSA DE APA IN COMUNA BESTEPE” din cadrul proiectului finantat prin AFIR, si aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului in suprafata de 7330 mp, proprietate publica a comunei Bestepe, identificata in Tarla 51, Parcela 696, nr. cadastral 38001. da 2024-06-20   -
27 20-06-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind insusirea imobilului din inventarul domeniul public al comunei Bestepe, judetul Tulcea. da 2024-06-20   -
26 20-06-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea documentelor necesare implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 pentru întreprinderea publică SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL . da 2024-06-20  
25 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Beștepe , județul Tulcea. da 2024-05-24  
24 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea dezmembrării terenului înscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 30102, localitatea Băltenii de Sus, comuna Bestepe, județul Tulcea . da 2024-05-24   -
23 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind concesionarea prin prin licitatie publica, a imobilului - teren intravilan, situat in Localitatea Bestepe, Tarla 60, Parcela 1584/2, apartinand domeniul privat al comunei Bestepe. da 2024-05-24   -
22 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 37384, comuna Bestepe, judetul Tulcea. da 2024-05-24   -
21 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea organigramei, stat de functii SC SERVICII PUBLICE SRL BESTEPE pentru anul 2024 . da 2024-05-24   -
20 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanta realizati de SC SERVICII PUBLICE SRL BESTEPE pentru anul 2023. da 2024-05-24  
19 24-05-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea situatiei financiare anuale a SC SERVICII PUBLICE SRL BESTEPE pentru anul 2023. da 2024-05-24  
18 22-04-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 30986, comuna Bestepe, judetul Tulcea. da 2024-04-22   -
17 22-04-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea Ghidului Solicitantului si a comisiei de selectie si evaluare privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care isi desfasoara activitatea in comuna Bestepe si Activitatilor non profit de interes local. da 2024-04-22  
16 22-04-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli a comunei Bestepe. da 2024-04-22  
15 22-04-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bestepe, pentru anul 2024. da 2024-04-22  
14 22-04-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind prelungirea duratei contractului de inchirierea cu regim locuinta de serviciu dnei DR. MANESCU DANIELA da 2024-04-22   -
13 14-03-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 da 2024-03-14  
12 14-03-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea angajării, in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea acțiunilor si activităților Departamentului Administrativ da 2024-03-14   -
11 14-03-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Bestepe aprobat prin H.C.L. Bestepe nr.33/27.03.2009 și prelungit prin H.C.L. Bestepe nr.57/16.12.2015, H.C.L. Bestepe nr.76/12.12.2019, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2026 da 2024-03-14   -
10 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind scutirea la plata impozitului pe teren da 2024-02-15   -
9 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2024, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL da 2024-02-15  
8 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2024 da 2024-02-15  
7 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 da 2024-02-15  
6 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Beştepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beştepe da 2024-01-17   -
5 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea actului adiţional nr.4 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. da 2024-01-17   -
4 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind modificarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă pentru întreaga arie de operare, practicat de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. judeţul Tulcea da 2024-01-17   -
3 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea modificării taxei de salubrizare cuprinsă în Taxe speciale din Anexa 8 a HCL nr.75 din 14.12.2023, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 da 2024-01-17   -
2 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea. da 2024-01-17   -
1 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Raportului activitate desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav Pentru semestrul II al anului 2023 da 2024-01-17   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină