• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
59 23-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Beștepe, județul Tulcea - -   - -
58 23-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE BESTEPE LA PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ÎN MEDIUL ONLINE‟ precum și a cheltuielilor aferente - -   - -
57 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea normelor de consum la energie electrica și reducerea taxelor și impozitelor locale cu 50%, pe anul 2021, pentru familiile din localitatea Băltenii de Jos, comuna Beștepe - -   - -
56 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 8 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate în tarlaua 30, parcela 314 ,în vederea construirii de locuințe proprietate personala - -   - -
55 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Beștepe, județul Tulcea - -   - -
54 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe, județul Tulcea, pentru anul 2020 da 2020-12-04   -
53 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind prelungirea Contractul de închiriere, nr. 2749 din 2.11.2015, a SC PRO FARM SRL, pentru spațiul situat in Beștepe, str. Recoltei nr. 2, în suprafața de 25,07 mp. - -   - -
52 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind Privind organizarea “Pomului de Craciun” in comuna Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
51 04-12-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 - -   - -
50 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind incheierea Actului aditional nr.1 la Contractul de închiriere, nr. 47/27.11.2015 cu SC SERVICII PUBLICE SRL Bestepe, pentru spațiul situat in Bestepe, str. Tulcei nr. 76, in suprafata de 18 mp. - -   - -
49 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300023/01.02.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720R0I0021723800007/05.03.2018 ,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE BESTEPE SI BALTENII DE SUS’’ - -   - -
48 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG173300961/ 02.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720AN00021623800406/ 25.08.2017 ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BEȘTEPE ȘI EXTINDERE SURSĂ DE APĂ ÎN COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA - -   - -
47 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind organizarea “Pomului de Craciun” in comuna Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
46 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
45 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
44 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „ „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în localitatea Bestepe – resedinta de comuna, si localitatea Baltenii de Sus, judetul Tulcea” :Studiu Fezabilitate - -   - -
43 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare corp A si corp B, a Scolii Gimnaziale cu clasele I – VIII, comuna Bestepe, judetul Tulcea’’, la finalizarea lucrarilor de executie da 2020-11-20  
42 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Bestepe, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Bestepe da 2020-11-20   -
41 20-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; aprobarea transportului elevilor si cadrelor didactice cu microbuzul aflat in administrarea Scolii Gimnaziale Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2020 – 2021 - -   - -
40 11-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Beștepe , județul Tulcea - -   - -
39 11-11-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Alegerea viceprimarului comunei Beștepe jud Tulcea - -   - -
38 18-09-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-09-18  
37 18-09-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind punerea la dispozitie a imobilului situat in localitatea Baltenii de Jos, comuna Bestepe, avand nr. cadastral si carte funciara 30251, in vederea implementarii proiectului ”Imbunatatirea conditiilor hidrologice in habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversitatii si a resurselor halieutice – Complexele Lacustre Gorgova – Uzlina, Rosu – Puiu” - -   - -
36 18-09-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului operativ de actiune al comunei Bestepe, pe timpul iernii 2020 – 2021 - -   - -
35 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat pentru anul fiscal 2019 - 2020 de Asociației de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița da 2020-08-14   -
34 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
33 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare corp A si corp B, a Scolii Gimnaziale cu clasele I – VIII, comuna Bestepe, judetul Tulcea’’, la finalizarea lucrarilor de executie - -   - -
32 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ Social prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Bestepe da 2020-08-14   -
31 21-07-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020 - -   - -
30 21-07-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Nomenclatorului stradal al satului Beștepe, reședinta de comuna și al satelor componente, Băltenii de Sus si Băltenii de Jos, al comunei Beștepe - -   - -
29 03-06-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-06-03   -
28 03-06-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de lemn de foc pentru Scoala Gimnaziala Bestepe, parohiilor din comuna Bestepe si pentru Cabinetul medicului de familie - -   - -
27 03-06-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL cu suma de 50000 Iei da 2020-06-03   -
26 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea cuantumului de burse scolare, acordate elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din comuna Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2019 -2020 - -   - -
25 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2020, a SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL, conform Ordinului nr. 3818/2019 da 2020-05-11   -
24 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanta realizati anul 2019 de SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL - -   - -
23 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind completarea si actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
22 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Pentru modificare HCL nr. 8/ 30.01.2020 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. da 2020-05-11   -
21 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; pentru modificarea art. 26 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bestepe- la Hotărârea Consiliului Local Bestepenr. 66/31.10.2019 da 2020-05-11   -
20 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG173300961/ 02.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720AN00021623800406/ 25.08.2017 ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BEȘTEPE ȘI EXTINDERE SURSĂ DE APĂ ÎN COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA da 2020-05-11   -
19 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea blocurilor fizice, prin realocare, din Contractul de concesiune nr. 1092/8.05.2013, incheiat intre UAT Bestepe si Asociatia crescatorilor de animale Bestepe da 2020-05-11   -
18 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-05-11   -
17 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2020 da 2020-05-11   -
16 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea da 2020-05-11   -
15 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a unor creante pentru contribuabili, persoane fizice, din comuna Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
14 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea situatiei finaciare anuale si repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. in anul 2019 - -   - -
13 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Bestepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuinte proprietate personala da 2020-05-11   -
12 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vanzarea prin prin licitatie publica, a imobilelor - terenuri intravilan, situate in Tarla 98, A 2516 apartinand domeniul privat al comunei Bestepe da 2020-05-11   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină