• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
13 14-03-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 da 2024-03-14  
12 14-03-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea angajării, in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea acțiunilor si activităților Departamentului Administrativ da 2024-03-14   -
11 14-03-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Bestepe aprobat prin H.C.L. Bestepe nr.33/27.03.2009 și prelungit prin H.C.L. Bestepe nr.57/16.12.2015, H.C.L. Bestepe nr.76/12.12.2019, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2026 da 2024-03-14   -
10 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind scutirea la plata impozitului pe teren da 2024-02-15   -
9 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2024, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL da 2024-02-15  
8 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2024 da 2024-02-15  
7 15-02-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 da 2024-02-15  
6 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Beştepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beştepe da 2024-01-17   -
5 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea actului adiţional nr.4 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. da 2024-01-17   -
4 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind modificarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă pentru întreaga arie de operare, practicat de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. judeţul Tulcea da 2024-01-17   -
3 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea modificării taxei de salubrizare cuprinsă în Taxe speciale din Anexa 8 a HCL nr.75 din 14.12.2023, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 da 2024-01-17   -
2 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea. da 2024-01-17   -
1 17-01-2024 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Raportului activitate desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav Pentru semestrul II al anului 2023 da 2024-01-17   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină