• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 14/21-03-2024 privind Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 30-03-2024    - -
HCL 13/21-03-2024 privind aprobarea angajării, in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea acțiunilor si activităților Departamentului Administrativ 30-03-2024    - -
HCL 12/21-03-2024 privind privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Bestepe aprobat prin H.C.L. Bestepe nr.33/27.03.2009 și prelungit prin H.C.L. Bestepe nr.57/16.12.2015, H.C.L. Bestepe nr.76/12.12.2019, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2026 30-03-2024    - -
HCL 11/15-02-2024 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2024, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL 24-02-2024    - -
HCL 10/15-02-2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2024 24-02-2024    - -
HCL 9/15-02-2024 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 24-02-2024    - -
HCL 8/15-02-2024 Privind alegerea președintelui de ședință al CLB. 24-02-2024    - -
HCL 7/15-02-2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Bestepe 24-02-2024    - -
HCL 6/25-01-2024 Privind aprobarea actului aditional nr.4 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. 03-02-2024    - -
HCL 5/25-01-2024 privind modificarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă pentru întreaga arie de operare, practicat de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. judeţul Tulcea 03-02-2024    - -
HCL 4/25-01-2024 privind aprobarea modificării taxei de salubrizare cuprinsă în Taxe speciale din Anexa 8 a HCL nr.75 din 14.12.2023, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 03-02-2024    - -
HCL 3/25-01-2024 privind actualizarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea. 03-02-2024    - -
HCL 2/25-01-2024 privind aprobarea Raportului activitate desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav Pentru semestrul II al anului 2023 03-02-2024    - -
HCL 1/12-01-2024 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta de de îndata, din data de 12 ianuarie 2024 21-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină