• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 5/28-01-2021 Privind aprobarea utilizarii excedentului din anul anterior, la sectiunea A, ca sursa de finatare a sectiunii de dezvoltare, in anul curent 14-02-2021 -
HCL 4/28-01-2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Beștepe 14-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beștepe, județul Tulcea 14-02-2021
HCL 2/28-01-2021 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2021 – 2022, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea 14-02-2021 -
HCL 1/28-01-2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asisțentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020 14-02-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină