• Lista hotărârilor consiliului local publicate în monitorul oficial local • Registru HCL
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 20/09-04-2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Bestepe 20-04-2020 -
HCL 19/09-04-2020 Privind incetarea Contractului de concesiune nr. 34 din 12.07.2017, pentru terenul în suprafaţă de 2.171 mp, situat în intravilanul localitatii Balteni de Sus, comuna Bestepe, judetul Tulcea 20-04-2020 -
HCL 18/09-04-2020 Privind inregistrarea comunei Bestepe in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line 20-04-2020 -
HCL 17/09-04-2020 Privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Bestepe, județul Tulcea, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 20-04-2020 -
HCL 16/20-02-2020 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe 28-02-2020 -
HCL 15/20-02-2020 Privind revocarea parțiala a HCL nr. 70/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 28-02-2020
HCL 14/20-02-2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2019 28-02-2020 -
HCL 13/20-02-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020 28-02-2020 -
HCL 11/30-01-2020 Privind aprobarea recunoasterii limitelor administrativ - teritoriale dintre UAT Bestepe si UAT Nufaru 08-02-2020 -
HCL 10/30-01-2020 Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea 08-02-2020 -
HCL 9/30-01-2020 Privind delegarea gestiunii către S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL , a sistemului de alimentare cu apa în localitatea Băltenii de Jos 08-02-2020 -
HCL 8/30-01-2020 Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 08-02-2020 -
HCL 7/30-01-2020 Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 08-02-2020 -
HCL 6/30-01-2020 Privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a Registrului agricol 08-02-2020 -
HCL 5/30-01-2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan conform PUZ, aprobat prin HCL nr. 55/31.08.2010 08-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan în suprafața totala de 200 mp, 08-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 de aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Beștepe 08-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Beștepe , județul Tulcea 08-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2020 – 2021, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea 08-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină