• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 35/31-08-2021 Privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale la nivelul UAT comuna Bestepe 11-09-2021 -
HCL 34/31-08-2021 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea , Lista obiectivelor de investiții, Bugetul creditelor interne și Lista obiectivelor de investiții finanțate din credite interne, pentru anul 2021 11-09-2021 -
HCL 33/31-08-2021 Privind aprobarea transferului din sursa E a sumei de 253.449,03 lei, reprezentând excedent din anii anteriori în sursa A, a bugetului local al comunei Beștepe pe anul 2021 11-09-2021 -
HCL 32/31-08-2021 privind aprobarea Planului operativ de acțiune al comunei Beștepe, pe timpul iernii 2021 – 2022 11-09-2021 -
HCL 31/31-08-2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021 11-09-2021 -
HCL 30/31-08-2021 Privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan în suprafața de 1000 mp. D-nei MĂRGARIT IONELA, în vederea construirii în mediu rural a unei locuințe proprietate personala 11-09-2021 -
HCL 29/31-08-2021 Privind atribuirea în folosința gratuita a terenului intravilan în suprafața de 1000 mp Dnei COJOCARIU VALENTINA - ELENA, în vederea construirii în mediu rural a unei locuințe proprietate personal 11-09-2021 -
HCL 28/31-08-2021 Privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE a comunei Beștepe, județul Tulcea, veteranului de război STELEA PETRU 11-09-2021 -
HCL 27/31-08-2021 Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al Comunei Beștepe 11-09-2021 -
HCL 26/29-07-2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Beștepe 09-08-2021 -
HCL 25/29-07-2021 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul de investiții, “CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE” în comuna Beștepe, județul Tulcea 09-08-2021 -
HCL 24/29-07-2021 privind punerea la dispoziția comisiei de fond funciar a suprafeței 2,139 ha. 09-08-2021 -
HCL 23/30-06-2021 Privind aprobarea lucrarilor de decolmatare a canalului HC 391,in vederea protejării islazului comunal, aflat in vecinătatea canalului li a digului de aparare CD 313 . 10-07-2021 -
HCL 22/30-06-2021 privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Beștepe, județul Tulcea 10-07-2021 -
HCL 21/30-06-2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ,,Modernizare străzi în localitățile Beștepe și Băltenii de Sus’’ , ca urmare a contractării si a aplicabilitații prevederilor OUG nr. 114/2018 10-07-2021 -
HCL 20/30-06-2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „Inființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Beștepe și Extindere sursa de apa in comuna Beștepe” , ca urmare a contractării și a aplicabilității prevederilor OUG nr. 114/2018 10-07-2021 -
HCL 19/30-06-2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 2.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana 10-07-2021 -
HCL 18/30-06-2021 Privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Beștepe, județul Tulcea și Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 10-07-2021
HCL 17/27-05-2021 Privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care iși desfăsoară activitatea în comuna Beștepe 05-06-2021
HCL 16/27-05-2021 privind aprobarea indicatorilor de performanta realizați anul 2020 de SC SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL 05-06-2021
HCL 15/27-05-2021 Privind aprobarea situației financiare anuale și repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE S.R.L. In anul 2020 05-06-2021
HCL 14/22-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, aferent anului 2021, al SC SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL 02-05-2021
HCL 13/22-04-2021 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2021 02-05-2021 -
HCL 12/22-04-2021 Privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Beștepe, județul Tulcea și Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 02-05-2021 -
HCL 11/22-04-2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Beștepe 02-05-2021 -
HCL 10/31-03-2021 Privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri si teren cu 50% datorat pentru anul fiscal 2021, de SC STEMIH AGREMENT CENTER SRL , proprietar al imobilului Pensiunea Carasuhat 12-04-2021 -
HCL 9/31-03-2021 privind aprobarea scăderii creanțelor fiscale, reprezentând impozit pe clădiri aparținand debitoarei COOPCONSUM MAHMUDIA 12-04-2021 -
HCL 8/25-02-2021 Privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2021 . 12-04-2021
HCL 7/25-02-2021 Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat, pentru anul fiscal 2021, de Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița. 08-03-2021 -
HCL 6/25-02-2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2020 08-03-2021
HCL 5/28-01-2021 Privind aprobarea utilizarii excedentului din anul anterior, la sectiunea A, ca sursa de finatare a sectiunii de dezvoltare, in anul curent 14-02-2021 -
HCL 4/28-01-2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Beștepe 14-02-2021 -
HCL 3/28-01-2021 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beștepe, județul Tulcea 14-02-2021
HCL 2/28-01-2021 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2021 – 2022, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea 14-02-2021 -
HCL 1/28-01-2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asisțentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020 14-02-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină