Secretar general al comunei, POH GABRIELA FLORENTINAŞedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
INFORMARE TRICHINELOZĂ
   Oamenii, dar și animalele domestice și sălbatice, pot fi infectate și devin astfel purtători. Porcii domestici, mistreții, urșii, rozătoarele și caii sunt animale-rezervor de paraziți.
 
   Infestarea cu Trichinella spp. apare la nivel mondial, cel mai frecvent în regiunile cu climă temperată.
 
   Pe plan mondial, apar în fiecare an aproximativ 10.000 de infestări umane. Factorii culturali precum gastronomiile tradiționale pe bază de carne sau produse derivate din carne crudă sau insuficient preparată termic au rol important în epidemiologia bolii.

informare trichineloza.doc  (48,50 KB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
afis campanie.pdf  (1,19 MB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
Anunt public privind decizia Etapei de incadrare
   PRIMĂRIA COMUNEI BEŞTEPE, titular al proiectului “EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE, SUPLIMENTARE SURSA DE APĂ ŞI ECHIPARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE CU CĂMINE DE VANE ŞI HIDRANŢI ÎN COMUNĂ BEŞTEPE”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE, SUPLIMENTARE SURSA DE APĂ ŞI ECHIPARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE CU CĂMINE DE VANE ŞI HIDRANŢI ÎN COMUNĂ BEŞTEPE” propus a se realiza în intravilanul şi extravilanul localităţii Beştepe, jud. Tulcea sau identificat prin: F.12 Intravilan, DJ 222C (Tulcei), str. Brânduşei, str. Biruinţei, str. Pârâului, str. Dianei, str. Crăiţelor, str. Orhideelor, str. Amurgului, str. Ecoului, str. Brumărel, str. Unirii, str. Cireşari, str. Lacului şi F.12 Extravilan: T.31 Nr.754, T.52, A.713, T.51, P.696. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. Isaccei, nr.73, (Clădirea Donaris), etaj 3, municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08-16,30 şi vineri între orele 08-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M Tulcea.
data: 28-11-2023   utilizator: 77
ANUNȚ PUBLIC
In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile
si completarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie
SOCIETATEA/TITULAR: SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL .
SEDIU : Str. Tulcei , nr. 76 , sediul Primariei Comunei Bestepe, cam. 1 , localitatea
Bestepe , judetul Tulcea , e-mail spbestepe2011@yahoo.ro a depus  solicitarea si documentația tehnică in vederea obtinerii  autorizatiei de mediu.

ANUNT PUBLIC serviciul de apa Bestepe.pdf  (441,36 KB)  data: 22-11-2023   utilizator: 77  
Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,87 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
lista bunuri care duc la excluderea ajutorului.pdf  (57,27 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
EXTINDERE REABILITARE LOCUINȚA
Nr.autorizatie:7/34/5602 din 13.08.2023
Descriere:EXTINDERE REABILITARE  LOCUINTA C1 SI CONSTRUIRE GARAJ-INTRARE IN LEGALITATE-PARTER
POT= 9,59%
CUT=0,09%
Retragerile fata de limitele de proprietate= 6,40 m; 3,88 m: 8,22 m; 1,60 m
Suprafata Ac si Ad= 84 mp
Regim de inaltime-P
Inaltimea constructiei:4,30 m

PLAN DE SITUATIE SI FATADE_B.pdf  (2,21 MB)  data: 11-10-2023   utilizator: 77  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate