Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDONE ELENA asistent personal Serviciu asistență socială -
2 ANDRIOL IULIANA consilier expert inspector superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
3 BARAGHIN LAURA asistent medical comunitar Serviciu asistență socială -
4 BATOG IONELA asistent personal Serviciu asistență socială -
5 CHIRIAC IONICA guard Compartiment deservire -
6 CHITIC CATALINA consilier expert inspector superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
7 GRIGORAȘ GHERGHINA consilier expert inspector superior Compartiment urbanism,relații cu publicul da
8 HAGIU VICTOR director Serviciu servicii publice Beştepe -
9 HAGIU GHINA consilier 1 asistent asistent Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
10 HAGIU RODICA consilier expert inspector superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
11 MACAVEI FANICA referent superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
12 MUNTEANU MONICA DOINA inspector superior Serviciu asistență socială da
13 NECULESCU LILIANA asistent personal Serviciu asistență socială -
14 PAVEL LILIANA consilier expert inspector superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
15 PINTILI TOADER referent superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
16 POH GABRIELA FLORENTINA secretar general al comunei secretar general al comunei da
17 SABANGEANU GHEORGHE electromecanic Serviciu servicii publice Beştepe -
18 SIDOR MARINELA asistent personal Serviciu asistență socială -
19 SIMIONOV MARINA contabil șef Serviciu servicii publice Beştepe -
20 TIMOFTE MIRELA consilier expert inspector superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
21 TIMOFTE MIHAI asistent personal Serviciu asistență socială -
22 ȚÎRDEA ELENA VIORICA referent specialitate asistent Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
23 TOADER MARIANA asistent personal Serviciu asistență socială -
24 UZLĂU ION mecanic pompe apă Serviciu servicii publice Beştepe -
25 VADUVA IORDANA asistent personal Serviciu asistență socială -