Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDONE ELENA asistent personal Serviciu asistență socială -
2 ANDRIOL IULIANA consilier expert inspector principal Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
3 CHIRIAC IONICA guard Compartiment deservire -
4 CHITIC CATALINA consilier expert inspector superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
5 GRIGORAȘ GHERGHINA consilier expert inspector superior Compartiment urbanism da
6 HAGIU RODICA consilier expert inspector superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
7 HAGIU TOADER muncitor calificat Compartiment deservire -
8 MACAVEI FANICA referent principal Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
9 MUNTEANU MONICA DOINA consilier expert inspector superior Serviciu asistență socială da
10 NECULESCU LILIANA asistent personal Serviciu asistență socială -
11 PAVEL LILIANA consilier expert inspector superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
12 PINTILI TOADER referent superior Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
13 POH GABRIELA FLORENTINA secretar general secretar general da
14 RADU DOINA asistent personal Serviciu asistență socială -
15 SIDOR MARINELA asistent personal Serviciu asistență socială -
16 TIMOFTE MIRELA consilier expert inspector superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
17 ȚIPIRIGAN MARIA referent superior Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
18 ȚÎRDEA ELENA VIORICA referent Birou implementare proiecte cu finanțare externă -
19 TOADER MARIANA asistent personal Serviciu asistență socială -
20 VADUVA IORDANA asistent personal Serviciu asistență socială -