Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ANDONE ELENA asistent personal Serviciu asistență socială -
2 ANDRIOL IULIANA consilier expert inspector Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
3 CHIRIAC IONICA guard Compartiment deservire -
4 CHITIC CATALINA consilier expert inspector Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
5 GRIGORAȘ GHERGHINA consilier expert inspector Compartiment urbanism da
6 HAGIU RODICA consilier expert inspector Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
7 HAGIU TOADER muncitor calificat Compartiment deservire -
8 MACAVEI FANICA referent Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
9 MUNTEANU MONICA DOINA consilier expert inspector Serviciu asistență socială da
10 NECULESCU LILIANA asistent personal Serviciu asistență socială -
11 PAVEL LILIANA consilier expert inspector Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
12 PINTILI TOADER referent Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice da
13 POH GABRIELA FLORENTINA secretar general secretar general da
14 RADU DOINA asistent personal Serviciu asistență socială -
15 SIDOR MARINELA asistent personal Serviciu asistență socială -
16 TIMOFTE MIRELA consilier expert inspector Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
17 ȚIPIRIGAN MARIA referent Compartiment buget,finanțe,contabilitate da
18 ȚÎRDEA ELENA VIORICA referent Birou implementare proiecte cu finanțare externă -
19 VADUVA IORDANA asistent personal Serviciu asistență socială -