Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Beştepe care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 2, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 2080 0 0
2 viceprimar 6240 1560 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 6690 3120 0 1450
5 consilier expert inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 0 5040 0 0 1450
6 consilier expert inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 5352 2676 0 1450
7 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 0 4705 705 0 1450
8 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 0 4371 0 0 1450
9 asistent personal 1, gradaţia 0 2230 0 347 1450
10 asistent personal 1, gradaţia 1 2334 0 347 1450
11 guard, gradaţia 0 3122 0 0 1450
12 muncitor calificat, gradaţia 0 3434 0 0 1450
13 referent 1a, gradaţia 0 5040 0 0 1450


ȚIPIRIGAN DUMITRU
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 29-03-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 30-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 30-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 30-09-2020   utilizator: 77