Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Beştepe care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 2080 0 0
2 viceprimar 6240 1560 0 0
3 consilier local 749 0 0 0
4 secretar general clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 6240 3120 0 0
5 consilier expert inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 0 5040 0 0 0
6 consilier expert inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 5352 2676 0 0
7 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 0 4705 705 0 0
8 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 0 4371 0 0 0
9 asistent personal 1, gradaţia 0 2230 0 346 0
10 guard, gradaţia 0 3122 0 0 0
11 muncitor calificat, gradaţia 0 3434 0 0 0
12 referent 1a, gradaţia 0 5040 0 0 0


ȚIPIRIGAN DUMITRU
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 12-05-2020   utilizator: 77