Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ licitaţie publica pentru concesionare
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului  care urmează să fie concesionat: 1 lot teren intravilan,in suprafata de 119 mp, situat in localitatea Bestepe, nr FN, comuna Bestepe, judetul Tulcea, Tarla 60, Parcela P 1584/2,numar cadastral 38700 mp, apartinand domeniului privat al comunei Bestepe. Concesiunea se face conform caietului de sarcini, HCL comuna Bestepe, 30/30.05.2024 in temeiul legal O.U.G. 57/03.07.2019;


anunt concesionare teren 119 mp, nr cad 38700, T60, P1584 2.doc  (43,00 KB)  data: 04-06-2024   utilizator: 77  

Oferte şi liste preemptori - Vânzări terenuri extravilane în UAT

Ofertele şi listele cu preemptori sunt afişate pe site-ul ExtravilanAgricol.Ro