Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunț elaborare plan
    Privind elaborarea planului CONSTRUIRE CĂSUŢE DE VACANŢĂ, FOIŞOR, PISCINE ŞI ÎMPREJMUIRE.
    Primăria comunei Beştepe, anunţa intenţia de elaborarea planului CONSTRUIRE CĂSUŢE DE VACANŢĂ, FOIŞOR, PISCINE ŞI ÎMPREJMUIRE, pentru NICULACHE GHEORGHE, titular al planului.
    În temeiul art. 25 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr.22 din 18 .03.2011, în perioada 15.05 -2024-29.05.2024, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor CONSTRUIRE CĂSUŢE DE VACANŢĂ, FOIŞOR, PISCINE ŞI ÎMPREJMUIRE, la sediul Primăriei comunei Beştepe, în intervalul orar destinat preluării documentelor.
   Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Grigoraș Gherghina - Compartimentul Urbanism, telefon 0240/545334 e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com.
   Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat în intervalul 29.05.2024-07.06.2024 pe paginile de internet: www.primaria-bestepe.ro.
data: 15-05-2024   utilizator: 77
Lucrări construcție Anexa Depozitare
Nr.autorizatie:2/33/1667 din 25.03.2024
Descriere:CONSTRUIRE ANEXA DEPOZITARE –PARTER
-         POT=35%
-         CUT=0,7
-         Retragerile fata de limitele de proprietate= 3,8 m; 2,0 m
-         Suprafata Ac si Ad= 150 mp
-         Regim de inaltime-P
-         înalțimea constructiei:4,80 m

FATADE ANEXA DEPOZITARE.pdf  (4,51 MB)  data: 03-04-2024   utilizator: 77  
LUCRARI DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA STATIE DE EPURARE
Nr.autorizatie:1/33/970 din 26.02.2024. Descriere: LUCRARI DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA STATIE DE EPURARE DIN LOCALITATEA BESTEPE,JUDETUL TULCEA.
A fost obtinut Avizul  Directiei Judetene pentru Cultura Tulcea, a fost obtinut Avizul Agentiei de Protectie a Mediului Tulcea, a fost obtinut Avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

plan de situatie retele electrice.pdf  (1,24 MB)  data: 22-03-2024   utilizator: 77  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate