Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Solicitare către cetățenii comunității - completare chestionar Consum Apă
expirat la: 19-11-2023
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), realizează studiul ”AQUAREC -Rolul economiei circulare asupra sectorului apei din România”, având drept obiectiv identificarea implementării principiilor economiei circulare în cadrul consumului de apă individual și evaluarea impactului asupra amprentei hidrice generată de consumatorii români, distribuită pe cele 8 Regiuni de Dezvoltare din România. Această cercetare se desfășoară în colaborare cu Asociația Română a Apei și Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României. Amprenta de apă a gospodăriei: Amprenta de apă este o măsură a cantității de apă necesară pentru a produce bunurile și serviciile pe care le consumăm. Aceasta include atât apa direct utilizată (cum ar fi cea folosită pentru a bea, igienă sau activități casnice), cât și apa indirectă, care este consumată în procesul de producție al alimentelor, hainelor, obiectelor de uz casnic sau în alte aspecte ale vieții noastre zilnice.

Vă rugăm să completați următorul chestionar:

Chestionar privind ANALIZĂ DE IMPACT ASUPRA RESURSELOR DE APĂ ȘI A SUSTENABILITĂȚII LA NIVELUL GOSPODĂRIILOR
data: 07-11-2023   utilizator: 1
In atenția deținătorilor sau moștenitorilor terenurilor
expirat la: 30-11-2023
In atenția deținătorilor sau moștenitorilor terenurilor , prevăzuți la articolul 27 alin.(2^1) din Legea fondului funciar nr. 18./1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului fondului funciar a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni in interiorul căreia  se pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea Titlului de proprietate la primăria localităților in a cărei rază teritorială se află terenul, termenul limită de depunere a cererilor este data de 18 noiembrie 2023.
data: 18-10-2023   utilizator: 77
APIA primește cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului III 2023
expirat la: 01-11-2023
Subvenția la motorină completează pentru fermieri lista sumelor pe care le încasează de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA. Subvenția la motorină reprezintă o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, iar sumele se încasează pentru culturi agricole, pășuni, zootehnie, apicultură și îmbunătățiri funciare.
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


documente necesare ajutor motorina 2023.pdf  (282,08 KB)  data: 02-10-2023   utilizator: 1  
Program de susținere a producției de legume. Termen depuneri cereri: 04-10-2023
expirat la: 06-10-2023
program de sustinere.pdf  (649,16 KB)  data: 21-09-2023   utilizator: 1  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - campanie de recrutare asistenți maternali în luna septembrie 2023
expirat la: 01-10-2023
anunt recrutare.pdf  (443,62 KB)  data: 04-09-2023   utilizator: 1  
IN ATENȚIA APICULTORILOR - care amplasează vatra de stupina pe raza UAT Beștepe
expirat la: 30-11-2023
       Prin prezenta vă aducem la cunoștința faptul că, conform articolului nr.9  alineatul 1 din Lega  383/2013, cu modificările si completările ulterioare, aveți obligația sa comunicați in scris autorităților administrației publice locale in raza teritoriala se afla locul, perioada, numărul familiilor de albine ,precum si adresa deținătorilor de stupi, in caz contrar pot fi aplicate prevederile Art. nr.18 alineatul  1 punct “f,, din Legea 383/2013  conform căreia :,, Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează; 

-          cu  amendă de la 250 lei la 500 lei, în cazul neanunţării de către apicultor, în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local şi a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe rază căruia se deplasează cu stupii în pastoral.

data: 01-09-2023   utilizator: 77
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
expirat la: 20-11-2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
REZULTATUL PROCESULUI DE SELECTIE SI EVALUARE A PROIECTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BESTEPE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL DESFASURAT IN DATA 20.07.2023
expirat la: 20-08-2023
    In conformitate, cu Ghidul solicitantului privind finantarile nerambursabile, de la bugetul local al Comunei Bestepe pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.36/29.06.2023, comisia de evaluare  si selectie a proiectelor depuse in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, de la bugetul local al comunei Bestepe, face cunoscut rezultatul procesului de selectie si evaluare a proiectelor de finantare nerambursabila din bugetul local al comunei Bestepe pentru activitati nonprofit de interes local desfasurat in data de 20.07.2023, dupa cum urmeaza:
 
        PROIECTE PENTRU CARE S-A APROBAT ACORDAREA FINANTARII   NERAMBURSABILE
 
 | Nr Crt. |  Solicitant                                                         |  Titlul proiectului                            |         Punctaj obtinut                    Suma aprobată -lei-
| 1.          | Parohia ,,Sfantul Dumitru Bestepe”               | Reparatie si consolidare biserica |            94 puncte                                   30.000
| 2. |          Parohia Baltenii de Sus ,,Sfantul Ioan Botezatorul’’ | Constructie capela                          93 puncte                                   10.000  
| 3. |          Parohia Baltenii de Jos ,,Acoperamantul Maicii Domnului’’ |  Renovare biserica             92 puncte                                    10.000
| 4. |          Asociatia Sportiva ,, Vointa Bestepe” |            Traditii si folclor |                                         93 puncte                                   10.000  
 
data: 20-07-2023   utilizator: 77
COMUNICAT DE PRESĂ
expirat la: 15-09-2023
  ANUNT DE FINALIZARE PROIECT - „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Bestepe“  cod SMIS 154671, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă
  Numele beneficiarului proiectului : U.A.T. Bestepe,judetul Tulcea
Obiectivul general al proiectului a constat in  consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Bestepe în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.
  Proiectul contribuie la optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat, precum si la imbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă.

  Rezultatele finale in urma implementarii proiectului : 
  Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
Rezultat proiect: 
  1. Ecosistem digital interconectat și integrat ;
1.2. Achizitia de echipament IT ( 12 bucati de ,,Echipamente de tip Sisteme All One (AIO)24).

Valoarea totală a proiectului : 1.475.420 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă : 1.445.911,60 lei (98%) 
Valoarea cofinantarii proiectului: 29.508,40 lei (2%).
Data de inceperii proiectului: martie 2022
Data finalizarii proiectului: iulie 2023


Datele de contact ale beneficiarului:Comuna Bestepe,str. Tulcei, nr.76,judetul Tulcea,cod postal 827133,fax 0240545334, e-mail primaria.bestepe@yahoo.com.

Anunt finalizare proiect-digitalizare -1-.docx  (183,52 KB)  data: 20-07-2023   utilizator: 77  
Autorizație de construcție
expirat la: 30-08-2023
Nr. autorizație:6/34/3182 din 15.06.2023
Descriere : CONSTRUIRE LOCUINTA-PARTER
POT=19,44%
CUT=0,19%
Retragerile fata de limitele de proprietate=10,26m;5,08m:3,80m;3,30m
Suprafața Ac si Ad=169,47mp
Regim de înălțime ’P,P M,P M 1
Înălțimea construcției:13,75m

plan de situatie si fatade.pdfe  (171,41 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 77  
ANUNȚ DE PARTICIPARE
expirat la: 01-08-2023
SESIUNEA A I-A  Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local (proiecte culturale, sportive, de educație civică și de tineret).

licitatie cultura.pdfe  (111,99 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 77  
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
expirat la: 30-11-2023
HOTĂRÂREA NR.1/29.06.2023 cu privire la relocarea efectivelor de bovine afectate de inundații din localitatea Băltenii de Jos.

hot_nr_1_29_06_2023.pdfe  (55,38 KB)  data: 05-07-2023   utilizator: 77  
Măsuri în perioadele caniculare
expirat la: 03-09-2023
- Măsuri pentru protecția populației în perioadele caniculare
- Măsuri de prevenire incendii pentru perioadele caniculare

recomandari_canicula_populatie.pdf  (83,55 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 1  
recomandari_canicula_incendii.pdf  (169,75 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 1  
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN TULCEA
expirat la: 30-07-2023
Având în vedere caracteristicile actuale ale pieței muncii găsim oportun să vă informăm că la nivelul unităților militare din județul Tulcea sunt peste 200 locuri disponibile pentru categoria soldat-gradat profesionist, pe diferite specialități militare, cum ar fi: infanterie, marină, poliție militară, auto, comunicații și informatică, etc.
Condițiile și criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească potențialii candidați, după urmează:
-          să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
-          să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
-          să fie absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
-          să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C - candidaţii care optează pentru arma "auto" şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma "geniu"; 
-          să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate; 
-          să fie absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ - candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma "aviaţie", specialitatea militară "însoţitor de bord - paramedic".
-          să fie declarat ”Admis” la probele de selecţie care se susţin în centrele zonale de selecţie şi orientare sau în şi care constau în evaluarea psihologică (test de aptitudini și chestionar de personalitate), evaluarea capacităţii motrice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) şi interviul de evaluare finală; 
-          să fie declarat “Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale;
-          să fie declarat ”Apt” la examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale care va fi parcursă doar de candidații pentru specialitatea militară "forţe pentru operaţii speciale", "scafandri", de cei care vor desfăşura activităţi care necesită ambarcarea ori obținerea permisului/brevetului de conducere auto.
Înscrierile se execută la sediul Centrului militar județean Tulcea, str. Libertății nr. 82B, Tulcea.
Activitățile de recrutare și selecție se desfășoară conform următorului calendar:
  30.06.2023 - termenul limită pentru înscrierea candidaților;
  07.07.2023 - termenul limită pentru susținerea probelor de selecție;
  14.07.2023 - termenul limită pentru efectuarea examinării medicale - participă doar candidații declarați „Admis” la probele de selecție;
  25.07.2023 - termenul limită pentru efectuarea examinării medicale specifice și evaluării psihologice a aptitudinilor speciale – numai candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare care necesită o astfel de evaluare;
  01.08.2023 – termenul final de întocmire a dosarelor de candidat.
 
Detalii la numărul de telefon al Biroului informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Tulcea, 0743 633 348.
Site-urile oficiale MApN:
data: 22-06-2023   utilizator: 77
Rezultatul final
expirat la: 13-06-2023
REZULTATUL FINAL LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul final | Rezultatul final Admis/respins |   
1.| 34/2595 | sofer | 87.33   | admis
2.| 34/2686 | Mecanic/conducator utilaj greu | 81.50 | admis
 
 
 
 • Afişat astăzi 12.06.2023 ora 14.15 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
data: 12-06-2023   utilizator: 160
REZULTATUL SELECTIEI DOASRELOR
expirat la: 12-06-2023
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Rezultatul selectiei dosarelor Admis/respins | Motivul respingerii |
1.  | 34/2595 | sofer |  admis | -
2.  | 34/2686 | Mecanic/conducator utilaj greu | admis | -
 
 
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practica în data de 7.06.2023, ora  9, la sediul Primariei Comunei Bestepe
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 26.05.2023 ora 11 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
 
 
data: 12-06-2023   utilizator: 160
Rezultatul interviului
expirat la: 12-06-2023
 
REZULTATUL INTERVIULUI LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 47 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
 
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul interviului | Rezultatul interviului Admis/respins |   
1| 34/2595 | sofer | 88 puncte  | admis|   
2| 34/2686 | Mecanic/conducator utilaj greu | 83 puncte | admis
 
 
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 9.06.2023 ora 11.30 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
 
 
Secretar: Pavel Liliana
 
 
 
 
 
data: 09-06-2023   utilizator: 160
Rezultate finale
expirat la: 12-06-2023
REZULTATUL FINAL LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SEF SERVICIU (SVSU) ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei suplimentare:
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul obtinut | Rezultatul final  Admis/respins |   
1| 34/2519 | Sef serviciu (SVSU) | 87 puncte | admis
 
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 8.06.2023 ora 16.00, la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
data: 08-06-2023   utilizator: 160
SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL
expirat la: 31-07-2023
1.  Având sediul social în localitatea Beștepe, str. Tulcei, nr.76, sediul Primăriei Beștepe, camera 1, județul Tulcea; Punct de lucru: Sat Băltenii de Jos, Comuna Beștepe, intravilan, Tarla 6, parcélele 119 și 121, județ Tulcea, telefon: 0724.049.408.
 
2.     Anunţă depunerea la ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI “DELTA DUNĂRII” A CERERII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL ”Alimentare cu apă în Sistem Centralizat a localității Bălteni de Jos, com. Beștepe ce apartine SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL, com. Beștepe, județul Tulcea”.
amplasat în intravilanul satului Băltenii de Jos în scopul desfăşurării activităţilor de:
 
Captarea, tratarea și distribuția apei  - cod CAEN 3600
 
3.     Pentru protecţia mediului se iau următoarele măsuri:
Ø Respectarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea şi modificarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a legii nr. 82/1993 privind constituirea RBDD, toate cu completările şi modificările ulterioare;
Ø Gestiunea  deseurilor, conform prevederilor din Legea 211/2011 cu modificările  ulterioare  
 
4.     Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului, nr. 34 A, telefon 0240518924, 0240518925, fax. 0240518975.
 
5.     Documentaţia se poate consulta la sediul ARBDD Tulcea în ZILELE DE LUNI-JOI între orele 8.30 – 16.00 SI VINERI INTRE 8.30-13.30.
 
 
                            BENEFICIAR,        
data: 08-06-2023   utilizator: 77
Anunț referitor la Ordonanța de urgență 50/2023 - ajutor de stat pentru producătorii agricoli pentru culturi afectate de secetă în anul 2022
expirat la: 31-08-2023
ministerul agriculturii - anunt.docx  (58,75 KB)  data: 13-06-2023   utilizator: 1  
oug 50 2023.pdf  (62,05 KB)  data: 13-06-2023   utilizator: 1  
institutia prefectului tulcea - ordin.pdf  (450,76 KB)  data: 13-06-2023   utilizator: 1  
Asociația de dezvoltare intercomunitară a infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea - comunicat suspendare colectare deșeuri menajere începând cu 07-06-2023
expirat la: 02-07-2023
comunicat ADIIDM Tulcea.pdf  (171,09 KB)  data: 07-06-2023   utilizator: 1  
REZULTAT INTERVIU
expirat la: 12-06-2023
REZULTATUL INTERVIULUI LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SEF SERVICIU (SVSU) ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 47 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
 
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul interviului | Rezultatul interviului Admis/respins
1| 34/2519 | Sef serviciu (SVSU) | 93 puncte   | admis
 
 
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 7.06.2023 ora 16 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
data: 07-06-2023   utilizator: 160
Rezultate proba scrisa
expirat la: 12-06-2023
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SEF SERVICIU (SVSU) ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise Admis/respins
1| 34/2519 | Sef serviciu (SVSU) | 81 puncte   | admis
 
 
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  9.06.2023, ora  11, la sediul Primariei Comunei Bestepe
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 7.06.2023 ora 15.15 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
 
 
Secretar: Pavel Liliana
 
 
 
data: 07-06-2023   utilizator: 160
Rezultate proba suplimentara
expirat la: 12-06-2023
 


 
REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SEF SERVICIU (SVSU) ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei suplimentare:
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul obtinut | Rezultatul probei suplimentare Admis/respins |   
| 34/2519 | Sef serviciu (SVSU) | 100 puncte | admis
 
 
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  proba scrisa in data de 7.06.2023, ora 12.30 la sediul Primariei Comunei Bestepe;
 
 • Afişat astăzi 7.06.2023 ora 12 ,25, la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
 
 
Secretar: Pavel Liliana
 
 
 
 
 
 
 
 
data: 07-06-2023   utilizator: 160
REZULTATELE PROBEI PRACTICE
expirat la: 12-06-2023
REZULTATUL PROBEI PRACTICE LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Punctajul probei practice | Rezultatul probei practice Admis/respins |   
| 34/2595 | sofer |  86.66  | admis
|   | 34/2686 | Mecanic/conducator utilaj greu | 80 | admis
 
 
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  9.06.2023, ora  9, la sediul Primariei Comunei Bestepe
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 7.06.2023 ora 10.30 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
data: 07-06-2023   utilizator: 160
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR
expirat la: 12-06-2023
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SEF SERVICIU (SVSU) ORGANIZAT IN PERIOADA 7-9 IUNIE  2023
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
 

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Rezultatul selectiei dosarelor Admis/respins | Motivul respingerii
1.| 34/2519 | Sef serviciu (SVSU) |  admis | -
 
 
 • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba suplimentara în data de 7.06.2023, ora  11, si proba scrisa in data de 7.06.2023, ora 12.30 la sediul Primariei Comunei Bestepe;
 • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
 • Afişat astăzi 26.05.2023 ora 11 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
data: 26-05-2023   utilizator: 160
Elaborare Plan Urbanistic Zonal
expirat la: 31-07-2023
INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BESTEPE, JUDETUL TULCEA, localitatea Bestepe ,    T.55,P.725,726.
Primaria comunei Beștepe,  anunța  intenția de elaborare a  unui Plan Urbanistic  Zonal de către  COMUNA BESTEPE , titular in faza de proiectare  al planului “PUZ ce se refera la INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BESTEPE,JUDETUL TULCEA, localitatea Bestepe ,  com Bestepe,  T.55,P.725,726. Mai multe în fișierul atașat.

anunt privind elaborare a planului COMUNA BESTEPE.doc  (27,00 KB)  data: 22-05-2023   utilizator: 77  
Anunt concurs
expirat la: 13-06-2023
Primăria Comunei  Beştepe, cu sediul în localitatea Beştepe, strada Tulcei, nr.  76 , jud.Tulcea, email primaria.bestepe@yahoo.com , tel. 0240545334,  organizează concurs  conform HG nr.1336/2022, pentru ocuparea funcției  contractuale de conducere vacante  de:

- şef serviciu, studii medii, in cadrul Serviciului Voluntar al Situatiilor de Urgenta, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, durata nedeterminata  -1 post;

     Concursul se va desfășura  la sediul Primăriei Comunei Beştepe astfel:

Selecția dosarelor: 26 mai 2023
Proba suplimentară (testara cunoştinţelor PC) – 7 iunie 2023 - ora 11.00, proba scrisă 7 iunie 2023, ora 12.30
Proba interviu – 9 iunie 2023- ora 11.00.
    Pentru participarea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
b) Condiții specifice:

Conform art. 542, alin (1) si (2) din OUG 57/2019: „(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
    a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
    e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
    f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
    (2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.”
Condiţii specifice postului de şef serviciu: studii medii, curs şef serviciu voluntar situatii de urgentă (SVSU), cunostinte operare PC- nivel mediu, avizul inspectoratului competent teritorial conform Anexei nr. 6 din Ordinul MAI 75/2019, aviz psihologic, vechime minim 5 ani.

       Conform art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022, comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei, rezultatul final al concursului se va afisa in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba interviu.
       Conform art. 53 din HG nr. 1336/2022, după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practica și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise,  probei practice și a probei interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații care au fost declarați admiși  la etapa precedentă.
    Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei Comunei  Beştepe  în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului, respectiv  până la data de 25.05.2023, ora 16.00, persoana de contact Pavel Liliana.

Bibliografie si tematica pentru postul de şef serviciu:
Ordonanţa  57/2019 privind Codul Administrativ, Cap III, secţiunea a 3-a – Consiliul loca si cap IV, secţiunile 1-3 – Primarul;
Legea 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management a Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările si completările ulterioare.

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente (conform art. 35 din HG 1336/2022):
   “ a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    i) curriculum vitae, model comun european.
    (2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
    (6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
    (7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
    (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
    (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
    (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.”
 
    Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei   Beştepe, telefon 0240545334, de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.


formular de inscriere.docx  (14,53 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 160  
fisa post svsu.docx  (31,39 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 160  
Anunt concurs
expirat la: 13-06-2023
Primăria Comunei  Beştepe, cu sediul în localitatea Beştepe, strada Tulcei, nr.  76 , jud.Tulcea, email primaria.bestepe@yahoo.com , tel. 0240545334,  organizează concurs  conform HG nr.1336/2022, pentru ocuparea funcțiilor  contractuale de executie vacante  de:

- şofer I, nivel studii profesionale,  în cadrul Compartimentului Personal contractual de deservire  al Primăriei Comunei Beştepe, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, durata nedeterminata  -1 post;

- mecanic/ conducator utilaj greu, studii generale/medii, in cadrul Serviciului Voluntar al Situaţiilor de Urgentă, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână, durata nedeterminata  -1 post;

     Concursul se va desfășura  în trei etape succesive  la sediul Primăriei Comunei Beştepe astfel:

Selecția dosarelor: 26 mai 2023
Proba practică – 7 iunie 2023 - ora 9.00 
Proba interviu – 9 iunie 2023- ora 9.00
 
    Pentru participarea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
b) Condiții specifice:

Conform art. 542, alin (1) si (2) din OUG 57/2019: „(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
    a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
    e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
    f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
    (2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.”
- Pentru postul de şofer I:

-      studii profesionale, permis auto categoriile B,C si D,  permis conducere ambarcaţiune , vechime in funcţie minim 10 ani; certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019
- Pentru postul de mecanic/ conducator utilaj greu:

              -    certificat de absolvire curs conducător utilaj greu
              -    permis de conducere categoria B;
 
       Conform art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022, comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei, rezultatul final al concursului se va afisa in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba interviu.
       Conform art. 53 din HG nr. 1336/2022, după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practica și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise,  probei practice și a probei interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații care au fost declarați admiși  la etapa precedentă.
    Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei Comunei  Beştepe  în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului, respectiv  până la data de 25.05.2023, ora 16.00, persoana de contact Pavel Liliana.

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente (conform art. 35 din HG 1336/2022):
   “ a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    i) curriculum vitae, model comun european.
    (2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
    (6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
    (7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
    (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
    (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
    (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.”
 
    Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei   Beştepe, telefon 0240545334, de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

 


formular de inscriere.docx  (14,53 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 160  
fisa post mecanic utilaj.docx  (24,49 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 160  
fisa post sofer.docx  (22,25 KB)  data: 11-05-2023   utilizator: 160  
Audiențe la avocatul poporului - joi, 11 mai 2023
expirat la: 12-05-2023
Comunicat - audiente avocatul poporului luna mai 2023 Tulcea.pdf  (268,04 KB)  data: 08-05-2023   utilizator: 1  
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului angajează în luna mai 2023 asistenţi maternali profesionişti
expirat la: 04-06-2023
anunt angajare asistenti maternali.pdf  (442,09 KB)  data: 02-05-2023   utilizator: 1  
Anunţ licitaţie pentru vânzare
expirat la: 31-05-2023
1 lot teren intravilan,in suprafata de 1063mp, situat in sat Bestepe, str NA….., nr -, comuna Bestepe, Tarla 98, Parcela A 2516,numar cadastral 36042 mp, apartinand domeniului privat al comunei Bestepe, conform HCL 17/23.03.2023 in temeiul legal O.U.G. 57/03.07.2019; mai multe în atașament.


anunt vanzare teren 1063mp, nr cad 36042, T98, P2516.doc  (41,50 KB)  data: 04-05-2023   utilizator: 77  
Comitetul pentru Situații de Urgență Tulcea: Plan de măsuri privind combaterea incendiilor de vegetație uscată
expirat la: 01-07-2023
plan_masuri_combatere_incendii.pdf  (228,89 KB)  data: 22-03-2023   utilizator: 1  
Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ
expirat la: 30-06-2023
An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară. De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe. Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.
Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești. Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător. Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate. Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an. Reamintim faptul că arderea  vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege.‼️ #isutulcea
data: 22-03-2023   utilizator: 1
COMUNICAT DE PRESĂ VIZAREA CARNETELOR DE RENTĂ VIAGERĂ AGRICOLĂ
expirat la: 03-09-2023
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, rentierii vor solicita viza anuală, în perioada 01.03-31.08.2023, fie prin prezența fizică la sediul centrelor județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier.

>>> MADR - Agricultură ecologică
>>> AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - renta viageră


adresa_instiitare.pdf  (430,11 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
comunicat_de_presa_renta_viagera.pdf  (410,37 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
APIA primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente ultimului trimestru al anului 2022
expirat la: 01-02-2023

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2022 (trimestrul IV al anului 2022).

CP_Depunere_cereri_motorina_trim IV_2022.docx  (80,29 KB)  data: 17-01-2023   utilizator: 1  
RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL
expirat la: 20-01-2023
     Ţinând cont de art.11 şi 12 din Ordinul nr.2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
  Ca urmare a adresei nr.3485/07.12.022 înaintată de către COMUNĂ BEŞTEPE, înregistrată la Primăria comunei Beştepe, prin care a informat publicul cu privire la intenţia de aprobare a Planului Urbanistic Zonal:” CONSTRUIREA ŞI DOTAREA  AŞEZĂMÂNTULUI CULTURAL (CĂMIN CULTURAL) DIN LOCALITATEA BEŞTEPE, COMUNĂ BEŞTEPE “– cu amplasamentul în F.12 intravilanul localităţii Beştepe, comună Beştepe, judeţul Tulcea T.60, CTD. 1584/1 cu suprafaţa de 2831,00 mp.
   Acest demers s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei Beştepe, conform Ordinului 2701/2010 şi cuprinde adresa de înaintare, panou de afişare, planșe cu încadrarea cadastrală a terenurilor afectate de investiţie, precum şi a terenurilor vecine, conform art.35 din Regulamentul de informare şi consultare a publicului.
    Ţinând cont, că în perioada 08.12.2022-03.01.2023, nu s-au primit observaţii sau rezerve din partea publicului, pe parcursul procesului de informare şi consultare, avizam favorabil, conform Regulamentului de informare şi consultarea publicului, planul urbanistic zonal mai sus menţionat a cărui beneficiar este COMUNA BEŞTEPE.
data: 03-01-2023   utilizator: 77
Informare oug195/2005 şi modificări aduse de oug 38/2022
expirat la: 31-07-2023
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

informare_OUG195.docx  (13,43 KB)  data: 09-12-2022   utilizator: 1  
ANUNȚ - PLAN URBANISTIC ZONAL
expirat la: 01-01-2023
privind elaborarea Plan Urbanistic  Zonal- CONSTRUIREA ȘI DOTAREA  AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL (CĂMIN CULTURAL), DIN LOCALITATEA  BEȘTEPE,COMUNA BEȘTEPE  , intravilan  T. 60, CTD 1584/1, jud.Tulcea. Mai multe în fișierul anexat

anunt privind elaborare a planului PUZ comuna bestepe.doc  (30,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 77  
Documentatie propunere taxe si impozite locale pentru 2023
expirat la: 31-01-2023
Pentru anul fiscal 2023, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexeaza cu rata inflatiei de 5,1 % , conform anexelor nr.1-9 .

Anexa 2-impozit si taxa teren.doc  (201,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 3 -impozit pe mijloace de transport.doc  (289,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 4- taxe pentru eliberarea certificatelor- avizelor si autorizațiilor.doc  (83,00 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 5-taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati.doc  (119,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 6 -taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.doc  (81,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 7- Impozitul pe spectacole.doc  (78,00 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 8-taxe speciale.doc  (112,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 9-Alte taxe locale.odt  (19,72 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Proiect de hotarare privind impozite si taxe locale pentru anul 2023.docx  (84,08 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Anexa 1 -impozitul si taxa pe cladiri.doc  (299,50 KB)  data: 08-12-2022   utilizator: 115  
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol
expirat la: 01-03-2023
Ordonanța 25/2008 privind registrul agricol 

termen_registru_agricol.docx  (13,11 KB)  data: 08-11-2022   utilizator: 1  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
expirat la: 30-04-2023
...

10. Obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație;

11. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu ai suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și sănătății umane; 

...

informare_mediu.docx  (16,64 KB)  data: 19-10-2022   utilizator: 1  
Garda Naţională de Mediu - avertizări privind incendierea sau îngroparea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate
expirat la: 31-03-2023
garda de meniu - atentie incendieri.pdf  (69,16 KB)  data: 13-10-2022   utilizator: 1  
Anunţ - ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie care intră în vigoare cu 1 noiembrie 2022
expirat la: 28-02-2023
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt - ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,81 KB)  data: 11-10-2022   utilizator: 1  
ANUNȚ ELIBERARE EXTRASE CĂRȚI FUNCIARE
expirat la: 31-03-2023
Începând cu data de 15 octombrie 2022, cărțile funciare se vor elibera în baza unei cereri depuse la registratura instituției s-au pe adresa de corespondență primaria.bestepe@yahoo.com  în prima zi de joi după înregistrare.
Conform HCL 49/25.11.2021 taxa percepută pentru extrasele de documente este de 1 leu/pagina s-au gratuit pe adresa electronică de email.

anunt_ext_CF.pdf  (100,02 KB)  data: 05-10-2022   utilizator: 77  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate