Contact

Date de contact
Primaria comunei Beştepe
Judeţul: Tulcea
Localitatea: Beştepe
Strada: Tulcei,  76
Cod poştal: 827133
Cod fiscal: 16363398
Cont Iban: RO61TREZ24A510103200109X
TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA
Telefon: 0240545334
Fax: 0240545334
primaria.bestepe@yahoo.com e-mail starea civilă: bestepe@tl.e-adm.ro
Orar de lucru cu publicul
Luni:08:00 - 16:00
Marţi:08:00 - 16:00
Miercuri:08:00 - 16:00
Joi:08:00 - 16:00
Vineri:08:00 - 16:00
Program audienţe
Primar: Luni 08:00 - 10:00
Primar: Marţi 08:00 - 10:00
Primar: Miercuri 08:00 - 10:00
Primar: Joi 08:00 - 10:00
Primar: Vineri 08:00 - 10:00
Viceprimar: Luni 08:00 - 10:00
Viceprimar: Marţi 08:00 - 10:00
Viceprimar: Miercuri 08:00 - 10:00
Viceprimar: Joi 08:00 - 10:00
Viceprimar: Vineri 08:00 - 10:00
Secretar general: Luni 08:00 - 10:00
Secretar general: Marţi 08:00 - 10:00
Secretar general: Miercuri 08:00 - 10:00
Secretar general: Joi 08:00 - 10:00
Secretar general: Vineri 08:00 - 10:00

 

Propuneri, sugestii pentru proiect de hotărâre

Nr.17/22-04-2024 privind privind aprobarea Ghidului Solicitantului si a comisiei de selectie si evaluare privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care isi desfasoara activitatea in comuna Bestepe si Activitatilor non profit de interes local.
PRIMĂRIA COMUNEI BEŞTEPE pe googleMap